Equip Humà

Soci i directora

Mar Callau

Managing director de l’àrea:


La Mar és Ambientòloga i Màster en Enginyeria Ambiental per l’Institut Químic de Sarrià-Universitat Ramon Llull. Des del 1998 s’ha dedicat a l’enginyeria i la consultoria ambiental en empreses com TAMA, Fundación Entorno i Áliad. Posteriorment va fundar Blau Advisors, on s’ocupa de la Direcció General i de la Direcció Tècnica. La seva passió és la millora en totes les seves vessants: consultoria, definició d’estàndards i l'anàlisi de processos de negoci. Els projectes que dirigeix tenen un denominador comú: l’eficiència, la professionalitat i el rigor que encomana a tot l’equip participant i que en garanteix l’èxit.